Amatorskie czy zawodowe – to nie ma znaczenia, starając się o prawo jazdy każdej kategorii, trzeba przejść badania lekarskie zakończone orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Znajdź placówki:
Poradnia psychologiczna na NFZ
Poradnia okulistyczna na NFZ
Poradnia diabetologiczna na NFZ

Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydaje lekarz uprawniony do przeprowadzania badań dla kandydatów na kierowców. Tacy specjaliści są dostępni niemal w każdej publicznej, jak i niepublicznej przychodni. Bez takiego orzeczenia nie tylko nie dostaniemy prawa jazdy, ale nawet nie będziemy mogli rozpocząć kursu.

Przychodzi kandydat na kierowcę do lekarza...

W trakcie badania lekarz musi wykluczyć schorzenia wzroku, słuchu, układu krążenia, oddechowego, nerwowego, narządu ruchu i równowagi, które mogłyby być przeszkodą w bezpiecznym prowadzeniu np. samochodu. Do schorzeń wprost wymienionych w przepisach, na które zwraca się w badaniu szczególną uwagę, należą: cukrzyca, padaczka, niewydolność nerek.

Lekarz ocenia ponadto, czy kandydat na kierowcę ma objawy uzależnienia bądź nadużywania alkoholu, czy może być uzależniony od narkotyków lub przyjmuje leki, mogące mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Oceniany jest też stan psychiczny kandydata pod kątem ewentualnych zaburzeń.

Jeżeli badający lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia kandydata może zlecić odpowiednią konsultację specjalistyczną lub badanie pomocnicze. Np. jeśli podejrzewa, że kierowca jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków, zleca badanie psychiatryczne, psychologiczne.

Orzeczenie z uwagami

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia częściowy lub całkowity ubytek słuchu nie musi stanowić przeciwwskazania zdrowotnego do uzyskania prawa jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T (motocykl, samochód osobowy, ciągnik). W przypadku osób głuchych lub niedosłyszących lekarz musi jednak wpisać w orzeczeniu obowiązek używania aparatu słuchowego. Podobnie rzecz ma się z wadami wzroku. Jeśli lekarz stwierdzi problemy jak np. krótkowzroczność lub zaburzenia widzenia w nocy, wówczas kandydat otrzyma orzeczenie lekarskie z odpowiednimi obostrzeniami jak obowiązek jazdy w okularach lub np. tylko przy świetle dziennym.

Obowiązkową, specjalistyczną konsultację okulistyczną, połączoną z badaniem oceniającym widzenie zmierzchowe i tzw. zjawisko olśnienia, muszą przejść jedynie osoby starające się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub pozwolenie do kierowania tramwajem.

Tylko niektórzy kierowcy są też zobowiązani do obowiązkowych badań psychologicznych. Przechodzą je m.in. kandydaci na instruktora lub egzaminatora prawa jazdy oraz ubiegający się o pozwolenie do kierowania tramwajem. Badany kierowca lub kandydat na kierowcę musi wypełnić ankietę z oceną własnego stanu zdrowia.

Ile kosztują badania lekarskie kierowców

Rozporządzenie ministra zdrowia określa maksymalne stawki opłat za badania lekarskie niezbędne do uzyskania prawa jazdy. I tak: dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E jest to 200 zł. Dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim – 250 zł. Dla kierowców, którym m.in. zabrano prawo jazdy za jazdę po pijanemu lub pod wpływem narkotyków – 300 zł.

Możesz ocenić ten artykuł: