Lekarze bez Granic (MSF) to organizacja niosąca pomoc medyczną ofiarom epidemii, konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i innych kryzysów humanitarnych. Działa w najbardziej niebezpiecznych rejonach, z których inne organizacje wycofały się z obawy o bezpieczeństwo. W 1999 r. MSF wyróżniono Pokojową Nagrodą Nobla.

Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières - MSF) to organizacja pozarządowa, powołana by nieść pilną, specjalistyczną pomoc medyczną ludziom w potrzebie - niezależnie od ich rasy, wyznania czy przynależności politycznej. MSF podkreśla, że bezstronność i neutralność nie musi oznaczać milczenia. Jej pracownicy mogą mówić o aktach przemocy i terroru, których są świadkami i zwracać uwagę opinii publicznej na cierpienie i potrzeby swoich podopiecznych.

Pracownicy tej organizacji często padają ofiarą porwań i zamachów, ponieważ pracują w najbardziej niebezpiecznych rejonach świata. MSF działała m.in. Afganistanie, Ruandzie, Bośni, Kosowie, Timorze Wschodnim, Somalii, Sudanie, Syrii, na Haiti. Obecnie pomaga m.in. w walce z epidemią wirusa ebola w Afryce.

Historia MSF

MSF powstała w 1971 r. we Francji. Bodźcem do powołania organizacji była powódź w ówczesnym Pakistanie Wschodnim (obecnie Bangladesz) oraz los ludności separatystycznej Republiki Biafry w Nigerii. Założyciele organizacji nie chcieli się pogodzić z tym, że Francuski Czerwony Krzyż zatajał raporty lekarzy o ludobójstwie mieszkańców Biafry.

Współzałożycielem MSF był Bernard Kouchner, były francuski minister zdrowia i ONZ-owski administrator Kosowa. Jednak w 1980 r., po konflikcie z przewodniczącym MSF Claudem Malhuretem, opuścił Lekarzy bez Granic i założył organizację Lekarze Świata.

Lekarze bez Granic działali także w Polsce: na początku lat 80., po ogłoszeniu stanu wojennego i w drugiej połowie lat 90., po powodziach na południowym zachodzie kraju. Przywozili do Polski lekarstwa i sprzęt medyczny. Organizacja przeprowadziła także kursy dla polskich psychologów zajmujących się zwalczaniem stresu u ofiar powodzi.

Załoga MSF to nie tylko lekarze

Dla Lekarzy bez Granic w ok. 70 krajach pracuje ok. 30 tys. osób z całego świata. Są wśród nich m.in. pielęgniarki, położne, chirurdzy, anestezjolodzy, epidemiolodzy, psychiatrzy i psychologowie, technicy laboratoryjni, farmaceuci, eksperci od logistyki, inżynierowie sanitarni oraz pracownicy admiracyjni.

Ponad 85 proc. z nich rekrutowana jest w krajach, w których prowadzone są poszczególne programy MSF, pracują z niewielką pomocą personelu międzynarodowego.

Co roku do Lekarzy bez Granic dołącza ok. 3 tys. osób z całego świata. Zatrudniane są zwykle na 9-12 miesięcy. Osoby chętne, by dołączyć do tego zespołu, mogą aplikować przez stronę internetową www.msf.org.

Zasady działania

Obecnie MSF jest międzynarodowym ruchem zrzeszającym 24 organizacje. Na czele MSF stoi dr Joanne Liu (od października 2013 r.).

MSF jest niezależna finansowo; jak podkreślają przedstawiciele organizacji, 89 proc. funduszy stanowią wpłaty od indywidualnych darczyńców i prywatnych sponsorów. Pozostałe środki pochodzą od rządów i organizacji międzynarodowych. Ponad 80 proc. środków przeznaczanych jest na działalność humanitarną, reszta na wydatki zawiązane z prowadzeniem działalności. Sprawozdania finansowe organizacji są jawne i dostępne na jej stronie internetowej.

W 1987 r. MSF powołała ośrodek badawczy Epicentre. Prowadzi badania i szkolenia, które wspierają działalność organizacji. W 1999 r., po otrzymaniu Pokojowej Nagrody Nobla, MSF uruchomiła Kampanię Dostępu (Access Campaign) na rzecz obniżenia cen leków, szczepionek i badań. Przekonuje w niej, że lekarstwa nie powinny być luksusem.

Możesz ocenić ten artykuł: