Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to jeden z wiodących w kraju wysokospecjalistycznych ośrodków, zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci.

Znajdź placówki:
Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej na NFZ
Poradnia chirurgii onkologicznej na NFZ
Poradnia kardiologiczna na NFZ

To tu przeprowadzono pierwszy w Polsce przeszczep serca (1985 r.), zabieg kardiomioplastyki (1997 r.), jednoczesny przeszczep serca i płuc (2001 r.), udaną transplantację płuc u chorego na mukowiscydozę (2011 r.). Wprowadzono też największy obecnie w Polsce program chirurgicznej reperfuzji w świeżym zawale oraz ratujący życie system ECMO.

ŚCCS prowadzi także największy w kraju program transplantacji serca i płuc. Dotąd przeprowadzono tam ok. tysiąc przeszczepów serca oraz ok. 100 transplantacji płuc.

Operacje serca u dzieci i dorosłych

Szpital co roku przyjmuje ok. 15 tys. chorych. Rocznie lekarze przeprowadzają ponad 12 tys. inwazyjnych procedur kardiologicznych oraz ponad 2,4 tys. operacji serca u dorosłych i dzieci, wiele technikami małoinwazyjnymi.

– Zabrzańska kardiochirurgia w latach 1985-2013 wykonała ponad 34 tys. operacji serca u dorosłych i dzieci. Nie ma w tej chwili takiej operacji serca na świecie, której nie wykonuje się w naszym ośrodku – mówi dyrektor szpitala i konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii prof. Marian Zembala.

W Zabrzu wprowadzono też jeden z największych w kraju programów mechanicznego wspomagania krążenia u dorosłych i dzieci za pomocą pozaustrojowych pomp. Pozwalają one chorym doczekać do przeszczepu lub zregenerować się ich własnemu sercu.

Za znaczący sukces 2013 r. prof. Zembala uważa rozwinięcie programu ratowania chorych z wykorzystaniem całkowicie wszczepialnych, importowanych ze Stanów Zjednoczonych, pomp osiowych nowej generacji.

Pacjenci, po 2-3 tygodniach hospitalizacji, mogą wrócić do domu, gdzie - monitorowani przez zespół ŚCCS - czekają na regenerację serca lub przeszczep.

Centrum leczy i uczy

Kompleks szpitalny tworzy zmodernizowany budynek – tzw. pawilon A - oraz nowoczesny, oddany do użytku w kwietniu 2011 r. pawilon B. Uruchomiono w nim oddziały niewydolności serca, małoinwazyjnej kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz zespół poradni specjalistycznych. Rocznie przeprowadza się tam prawie 52 tys. konsultacji.

Powstanie i wyposażenie budynku B było możliwe dzięki oszczędnościom szpitala, środkom unijnym oraz programom Ministerstwa Zdrowia i marszałka woj. śląskiego. W nowym budynku znajduje się m.in. otwarta jako pierwsza w Polsce sala hybrydowa, gdzie pracują razem kardiochirurdzy, kardiolodzy inwazyjni i anestezjolodzy. To połączenie obszernej i bardzo nowoczesnej sali operacyjnej z wszechstronnie wyposażoną salą hemodynamiczną.

W 2012 r. dzięki środkom z Unii Europejskiej rozpoczęto kolejną inwestycję – budowę ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci - tzw. pawilon C.

ŚCCS to także akademicki ośrodek, związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, kształcący studentów medycyny, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa oraz specjalizujących się lekarzy. W 2006 r. utworzono Ośrodek Nauki, Szkolenia i Nowych Technologii Medycznych, gdzie z wykorzystaniem fantomów i biostymulatorów szkoli się młoda kadra lekarska i studenci.

Placówka powstała w 1984 r. z inicjatywy prof. Stanisława Pasyka - ówczesnego dyrektora ŚCCS, prof. Zbigniewa Religi – twórcy klinik i szkoły kardiochirurgicznej na Śląsku oraz dr Lilli Goldstein – pionierki kardiologii dziecięcej w Polsce.

Możesz ocenić ten artykuł: